Κόσμος 91 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1473
Συνολικός αριθμός χωριών: 3.541 (2.40 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 1.610
Χωριά βαρβάρων: 1.931
Χωριά με bonus: 586
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 19 ημέρες
Χρήστες on-line: 43
Αριθμός μηνυμάτων: 10.150 (6.89 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 2.725 (1.85 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 19.177 (13.02 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 305 (0.21 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 79
Αριθμός παικτών σε φυλές: 851
Συνολικοί πόντοι: 2.330.254 (1.582 ανά παίκτη, 658 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 17.356.535
 • 17.330.938
 • 19.703.384
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 701.732
 • 347.274
 • 388.543
 • 57.485
 • 102.808
 • 183.757
 • 1.716
 • 6.527
 • 20.439
 • 2.584
 • 1.130
 • 142
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 476
 • 236
 • 264
 • 39
 • 70
 • 125
 • 1
 • 4
 • 14
 • 2
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 198
 • 98
 • 110
 • 16
 • 29
 • 52
 • 0
 • 2
 • 6
 • 1
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: δδδδδ
Η νεότερη φυλή: GT

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 05:26